Chính sách bảo mật

chungcuepicshome.com rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu của bạn. Phần “chính sách bảo mật” này là nói đến việc bảo mật các dữ liệu của bạn khi vào trang web của chúng tôi. Nếu bạn có vấn đề gì cần thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi.

PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi lấy lấy giữ liệu thông tin của bạn gồm có: họ và tên, mail, sđt, địa chỉ,….

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để hủy bỏ thông tin của bạn đi và chúng tôi cũng sẽ có quyền đó.
Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba biết khi không có sự đồng ý của các bạn.

EPIC’S HOME SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN ĐỂ?

Chung tôi lấy thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích:

  • Bảo mật tài khoản
  • Cung cấp những thông tin và các sản phẩm mới đến tay người dùng
  • Liên hệ với bạn về những chương trình ưu đãi của chúng tôi