Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất.

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần tiến hành theo trình tự như sau:

Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những tài sản khác gắn liền với mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên bao gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai, tổ chức tín dụng và người sử dụng đất theo quy định và thực hiện theo điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định rõ về các bước cần làm. Cụ thể như sau:

Bước 1. Người sử dụng đất cần tiến hành nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận. 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính bao gồm các loại giấy tờ như:

  • Đơn đề nghị cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 10/ĐK.
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.
  • 1 Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc. Hoặc chuẩn bị Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, hay đã đo đạc lập bản đồ địa chính nhưng Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Những hồ sơ cần chuẩn bị này sau khi đầy đủ thì cần nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hay văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành thực hiện kiểm tra hồ sơ

thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1

Theo như khoản 3 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai như sau: 

Đầu tiên là tiến hành kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi giấy chứng nhận.

Thứ 2:  Tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu các tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ 3: Cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính và các cơ sở địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao Giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất. Cùng với đó là  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hay gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thứ 4: Thông báo các danh sách trường hợp làm thủ tục cấp và đổi giấy chứng nhận cho các tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất cùng với các tài sản gắn liền với đất. Tiếp đó xác nhận việc đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

Bước 3 Trao Giấy chứng nhận

thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2

Cuối cùng là trao giấy chứng nhận được chia ra làm hai trường hợp là:

Thứ 1: Cấp và  đổi không thuộc trường hợp dồn điền đổi thử hay đo đạc lập bản đồ địa chính, trong trường hợp giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Việc này được thực hiện giữa các văn phòng đăng ký đất đai và người sử dụng đất. 

Thứ 2: Cấp và đổi trong trường hợp dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính, trong trường hợp giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Việc cấp giấy chứng nhận sẽ được thực hiện giữa ba bên là: Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức tín dụng và người sử dụng đất.Cụ thể là: Người sử dụng đất ký và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng quyền sở hữu các tài sản khác gắn liền với đất mới từ văn phòng đăng ký đất đai, sau đó trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp. Lúc này tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm trao giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho văn phòng đăng ký đất đai để quản lý. 

Kết luận

Trên đây là thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn những giấy tờ và thủ tục cần thực hiện khi có nhu cầu thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng đất đai.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN